Bảng giá

[vc_row][vc_column][price_classic_short_base header_style=”classic” section_description=”Chọn một gói tin đăng phù hợp với nhu cầu của bạn để đăng tin hiệu quả hơn” p_cols=”4″ woo_products=”%5B%7B%22product%22%3A%22753%22%7D%2C%7B%22product%22%3A%22749%22%7D%2C%7B%22product%22%3A%221085%22%7D%5D” max_limit=”6″ order_field_key=”” section_title=”Chọn gói {color} Tin đăng {/color}cho bạn”][/vc_column][/vc_row]