Tại sao giá kim loại phế liệu thay đổi?

Tại sao giá kim loại phế liệu thay đổi?

23/06/2022
Giống như bất kỳ hình thức kim loại nào, giá sắt vụn luôn thay đổi. Giá có thể tăng cao đôi khi, nhưng chúng cũng giảm không thể đoán trước. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang bán 200.000 đồng...