Thành lập công ty tnhh

Bạn đang có ý định kinh doanh và muốn bảo vệ tài sản cá nhân khỏi rủi ro phá sản hay kiện tụng? Bạn muốn xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường? Nếu câu trả lời là có, thì dịch vụ thành lập Công ty TNHH là một sự lựa chọn tốt cho bạn.

Thành lập một Công ty là bước đầu tiên quan trọng trong việc khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình này có thể phức tạp và đòi hỏi kiến thức về pháp luật, thuế, tài chính và quản lý. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập Công ty TNHH.

thanh lap cong ty tnhh

Có một số lý do quan trọng tại sao nên thành lập một Công ty TNHH , bao gồm:

+Tách biệt tài sản: Công ty TNHH có thể giúp tách biệt tài sản của chủ sở hữu và Công ty. Điều này có nghĩa là nếu Công ty phá sản hoặc bị kiện, tài sản của chủ sở hữu sẽ được bảo vệ và không bị mất.

+Trách nhiệm giới hạn: Một trong những lợi ích quan trọng của Công ty TNHH là chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm tối đa là số vốn góp vào Công ty của họ. Điều này có nghĩa là nếu Công ty bị kiện hoặc phá sản, chủ sở hữu sẽ không phải chịu trách nhiệm ngoài số tiền đã góp vào Công ty.

+Nâng cao uy tín và tin tưởng: Khi một Công ty được thành lập, nó có thể tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao uy tín và tin tưởng của khách hàng, đối tác và nhà cung cấp. Điều này có thể giúp Công ty thu hút khách hàng và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

+Quản lý tốt hơn: Một Công ty TNHH được quản lý theo cách chuyên nghiệp hơn và có một quy trình quản lý rõ ràng hơn. Điều này có thể giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn và tăng cường sự tin tưởng của khách hàng và đối tác.

+Thuận tiện trong quản lý và tái cấu trúc: Một Công ty TNHH có thể dễ dàng được quản lý và tái cấu trúc. Nếu có những thay đổi trong Công ty, chẳng hạn như thay đổi chủ sở hữu hoặc thành lập thêm chi nhánh, Công ty có thể được điều chỉnh một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Nếu bạn đang có ý định kinh doanh một mình và muốn tách biệt tài sản cá nhân khỏi Công ty, Công ty TNHH một thành viên là một lựa chọn tốt cho bạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường viết tắt là Công ty TNHH. Đây là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biển ở nước ta.

Theo khoản 7 Điều 4 luật doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH bao gồm hai loại hình. Đó là: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH là lựa chọn phù hợp cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập hoặc những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc thành lập Công ty TNHH cũng mang lại nhiều lợi ích như tách biệt trách nhiệm giữa Công ty và chủ sở hữu, thu hút đầu tư và tăng tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, được hưởng đầy đủ các quyền lợi và phúc lợi, tránh được rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm của Công ty TNHH:

1.Pháp nhân riêng biệt: Công ty TNHH có thể tồn tại và thực hiện các hoạt động kinh doanh như một pháp nhân độc lập khác với chủ sở hữu.

2.Giới hạn trách nhiệm: Các chủ sở hữu của Công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm tối đa là số vốn góp của mình vào Công ty.

3.Tính linh hoạt trong quản lý: Công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu và có thể quản lý và điều hành một cách độc lập hoặc chia sẻ quyền lực quản lý.

4.Thuận tiện trong việc tài trợ và đầu tư: Do tính chất giới hạn trách nhiệm của các chủ sở hữu, Công ty TNHH thu hút được nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào Công ty và các ngân hàng cũng dễ dàng tài trợ cho Công ty.

5.Dễ dàng thành lập và phá sản: So với các loại hình Công ty khác, việc thành lập và phá sản Công ty TNHH khá đơn giản và nhanh chóng.

6.Bảo mật thông tin: Do Công ty TNHH có pháp nhân riêng biệt, thông tin liên quan đến doanh nghiệp sẽ được bảo mật tốt hơn so với doanh nghiệp cá nhân.

Mô hình tổ chức Công ty TNHH:

Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

+Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

+Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty được tổ chức, quản lý theo mô hình có chủ tịch Công ty

Chủ tịch Công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm.

Mô hình có Chủ tịch Công ty là một trong những mô hình tổ chức và quản lý Công ty phổ biến. Theo mô hình này, Chủ tịch Công ty đóng vai trò quản lý chung và điều hành các hoạt động của Công ty.

Cụ thể, Chủ tịch Công ty có thể có các trách nhiệm như sau:

+Là người đại diện cho Công ty trong các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác.

+Là người lãnh đạo, chỉ đạo Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, quản lý tài chính, nhân sự,…

+Quản lý và giám sát hoạt động của các bộ phận trong Công ty.

+Tổ chức các cuộc họp và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

+Đại diện cho Công ty trong các cuộc họp, sự kiện và các hoạt động giao lưu với đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng.

Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình có hội đồng thành viên:

Để thành lập Hội đồng thành viên cho Công ty TNHH, trước hết Công ty cần lập điều lệ hoạt động, trong đó quy định về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng thành viên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập Công ty TNHH, Hội đồng thành viên sẽ được thành lập dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành và các điều khoản trong điều lệ Công ty.

Hội đồng thành viên gồm 3-7 thành viên, có thể là cổ đông hoặc các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Công ty. Hội đồng thành viên sẽ giám sát và quản lý hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

Các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên bao gồm:

+Quyết định về chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty.

+Quyết định về chính sách tài chính, đầu tư của Công ty.

+Giám sát và đánh giá hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

+Điều chỉnh các quy định của điều lệ Công ty (nếu cần thiết).

+Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định trong điều lệ Công ty.

Ưu nhược điểm Công Ty TNHH

Ưu điểm Công ty TNHH

+Chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.

+Công ty TNHH thường có số lượng thành viên không quá nhiều, vì vậy khi có thành viên muốn bán phần vốn của mình cho một người không phải là thành viên, thì trước tiên phải thông báo và chào bán cho các thành viên còn lại. Nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua, thì mới được chuyển nhượng phần vốn cho người bên ngoài. Điều này giúp quản lý Công ty dễ dàng hơn và tránh được sự can thiệp của những người không quen biết.

+Cấu trúc tổ chức của Công ty TNHH rất đơn giản, phù hợp cho các Công ty mới thành lập, các Công ty gia đình, hoặc các Công ty có các bí quyết đặc thù trong kinh doanh.

+Nếu thành viên muốn bán phần vốn của mình trong khi Công ty chưa có lợi nhuận, thì chỉ cần nộp tờ khai thuế cá nhân cho việc chuyển nhượng vốn mà không bị áp đặt mức thuế cố định như trong trường hợp của Công ty cổ phần.

+Công ty TNHH có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm Công ty TNHH

+Công ty TNHH có khả năng huy động vốn kém hơn so với Công ty cổ phần vì chỉ có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn mà không được phát hành cổ phiếu và không được tham gia vào thị trường chứng khoán.

+Nếu Công ty TNHH chỉ có một thành viên, thì lương của chủ sở hữu không được tính vào chi phí hoạt động của Công ty. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của Công ty.

+Công ty TNHH có trách nhiệm hữu hạn và phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hơn so với doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty hợp danh.

Tư vấn điều kiện thành lập Công ty TNHH

       Tư vấn cho khách hàng về điều kiện thành lập Công ty TNHH là việc luật sư tổng hợp các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp và đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành liên quan đến điều kiện thành lập doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam quy định điều kiện cần phải đáp ứng để thành lập Công ty TNHH như:

1.Về tên Công ty TNHH: Quy định tại điều 37 Luật DN 2020 như sau:

Tên tiếng việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau: Tên loại hình doanh nghiệp + tên riêng doanh nghiệp.

       Ví dụ: CÔNG TY TNHH + ABC

       Lưu ý: Tên Công ty doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó trong phạm vi Quốc gia. Tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn hoặc trùng là điều khó tránh khỏi, do đó Quý khách hàng cần chuẩn bị trước 2 đến 3 tên doanh nghiệp;  để lựa chọn và đặt tên đúng quy định

2.Về điều kiện trụ sở chính Công ty TNHH: Quy định điều 42 Luật DN 2020.

      Để khái quát và làm rõ về điều kiện trụ sở chính Công ty, luật sư sẽ tư vấn như sau:

      Địa chỉ làm trụ sở chính Công ty có thể là địa chỉ thuê hoặc nhà ở hợp pháp theo luật nhà ở 2014( trừ địa chỉ nhà ở chung cư không có mục đích thương mại hoặc nhà ở tập thể).

3.Về điều kiện vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên

       Vốn điều lệ Công ty TNHH: Công ty TNHH không yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu nhưng vốn điều lệ phải đủ để hoạt động và phải được các thành viên đóng góp theo tỷ lệ đồng ý.

thanh lap cong ty tnhh 1

Vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên:

+Vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên được quy định tại điều 75 Luật doanh nghiệp 2020

+Chủ sở hữu Công ty phải góp vốn cho Công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu Công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

+Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, chủ sở hữu Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng Công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định

+Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định.

Vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại điều 47 Luật doanh nghiệp 2020

1.Vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ Công ty.

2.Thành viên phải góp vốn cho Công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên Công ty chỉ được góp vốn cho Công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

3.Sau thời hạn quy định mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a.Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của Công ty;

b.Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c.Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh trong thời gian trước ngày Công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

4.Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật doan nghiệp 2020. Doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm và có đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý, không được kinh doanh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

5.Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH:

Luật DN 2020 – Điều 12 quy định Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Để dễ hiểu , nắm rõ về người đại diện pháp luật, luật sư khái quát về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần nói riêng như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, và cũng là người có tư cách đại diện trong giao dịch dân sự nói chung.

Công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu Công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ Công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.   

thanh lap cong ty tnhhTrình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp nói chung và loại  hình Công ty TNHH nói riêng được quy định tại Điều 21 Luật doanh nghiệp 2020 – và Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp . Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

thanh lap cong ty tnhh

Quy trình thành lập Công ty TNHH:

   +Thành lập Công ty TNHH một thành viên.
   +Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

+ Để thành lập Công ty TNHH khách hàng chỉ cần chuẩn bị duy nhất là bản sao chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước Công dân) hoặc hộ chiếu và các thông tin liên quan đến Công ty.

+ Hồ sơ thành lập Công ty TNHH:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục I-2, Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021TT-BKHĐT

+ Điều lệ doanh nghiệp;

+ Danh sách thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên);

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên Công ty TNHH;

+ Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

+ Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.

+ Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;

+ Giấy ủy quyền cho Công ty Luật ACC thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký thành lập Công ty

Khác với trước đây, ngay khi nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH thì người nộp hồ sơ cũng đồng thời nộp lệ phí Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng hồ sơ thành lập Công ty.

Do đó, ngay khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được Công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của Công ty

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Luật ACC sẽ khắc dấu pháp nhân cho Quý Công ty.

Hiện nay sau khi khắc dấu cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty TNHH tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện thủ tục đăng bố cáo con dấu như trước đây. Trừ trường hợp các loại hình kinh doanh đặc thù con dấu do cơ quan Công an cấp.

Hiện nay Công ty có quyền khắc nhiều con dấu mà không có bất kỳ hạn chế nào. Các con dấu của doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo đồng nhất về mặt hình thức và có thông tin tên, mã số doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập Công ty TNHH, chúng tôi sẽ trao tận tay cho Quý khách hàng giấy phép kinh doanh và con dấu Công ty để Quý khách sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai.

thanh lap cong ty tnhh 1

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Công ty Luật ACC cam kết cung cấp dịch vụ thành lập Công ty TNHH đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và tư vấn cho khách hàng về các thủ tục cần thiết, giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Tham khảo các mô hình Công ty khác

Công ty Cổ phần

Công ty vốn đầu tư nước ngoài

Công ty liên doanh

Hộ kinh doanh

Ngoài ra, Công ty Luật ACC còn cam kết giá thành hợp lý, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tạo được niềm tin cho khách hàng với thương hiệu của Công ty.

Với dịch vụ thành lập Công ty TNHH của Công ty Luật ACC, các doanh nghiệp và cá nhân có thể yên tâm và tự tin trong quá trình thành lập Công ty và phát triển kinh doanh của mình. Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp của Công ty Luật ACC sẽ giúp khách hàng đạt được thành Công trong kinh doanh của mình.

Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá thành lập doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Được quan tâm

Dailyushistory.com là một trang web tập trung vào lịch sử của Hoa Kỳ và là một cộng đồng chia sẻ danh sách top khách quan, chính xác và đầy đủ nhất. Trang web cung cấp nhiều danh sách top đa dạng, từ lịch sử chính trị và văn hóa đến các danh sách top về những sự kiện quan trọng, nhân vật lịch sử và địa điểm nổi tiếng.

Các danh sách top trên Dailyushistory.com được biên soạn và kiểm duyệt kỹ càng, đảm bảo tính khách quan và chính xác. Trang web hướng đến mục đích giúp cộng đồng tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm thông tin về lịch sử của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Dailyushistory.com cũng cung cấp nhiều bài viết thú vị về lịch sử, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lịch sử của Hoa Kỳ. Tất cả các thông tin trên trang web đều được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính mới nhất và đầy đủ.

Tóm lại, Dailyushistory.com là một cộng đồng chia sẻ thông tin lịch sử chất lượng cao, đáng tin cậy và hữu ích cho người dùng. Nếu bạn quan tâm đến lịch sử của Hoa Kỳ và muốn tìm kiếm thông tin chính xác và đầy đủ, hãy ghé thăm trang web này.

Đặt banner quảng cáo giá 500k/ 1 banner và 1 liên kết. Đặt thêm links: 300k/1 links. Hotline đặt quảng cáo: 0936 606 777.

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu là quá trình thu gom các sản phẩm hoặc vật liệu không còn sử dụng được để tái chế hoặc tái sử dụng. Những sản phẩm này có thể là kim loại, nhựa, giấy, gỗ, styofoam và nhiều vật liệu khác.
Vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát

Giá cát xây dựng Trường Thịnh Phát

Giá cát xây dựng có thể khác nhau tùy vào vị trí địa lý, nhu cầu và nguồn cung cấp. Tuy nhiên, để đưa ra một con số ước tính, giá cát xây dựng tại Việt Nam hiện nay khoảng từ 400.000 đến 600.000 đồng một khối (1 khối khoảng 1m3).
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Các công ty thu mua phế liệu thường sử dụng các tài nguyên này để sản xuất các sản phẩm mới, giảm thiểu sự lãng phí và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Sắt thép là một loại vật liệu quan trọng trong xây dựng, được sử dụng để cố định và tạo ra cấu trúc chịu tải trong các công trình xây dựng. Nó là một hợp kim sắt chứa các thành phần carbon và các nguyên tố khác như silic, mangan, và photpho.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Tối ưu nội dung trang web: Đảm bảo rằng nội dung trang web của bạn liên quan đến từ khóa và có giá trị cho người đọc. Tối ưu hóa định dạng và cấu trúc trang web: Tạo ra một trang web dễ đọc và dễ hiểu cho cả người dùng và các công cụ tìm kiếm.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Thiết bị khoan cắt bê tông thường được trang bị một động cơ mạnh mẽ và một lưỡi cắt kim cương hoặc lưỡi cắt kim loại cứng để đảm bảo khả năng cắt và đục chính xác trên bề mặt bê tông.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan. Các máy phát điện công nghiệp có nhiều loại và kích thước khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu công suất và mục đích sử dụng.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. Nếu bạn muốn thu mua phế liệu, bạn có thể tìm kiếm các công ty thu mua phế liệu trực tuyến hoặc liên hệ với các công ty chuyên về tái chế hoặc vật liệu tái sử dụng trong khu vực của bạn.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Thực hiện bảo trì và bảo dưỡng: để đảm bảo camera luôn hoạt động tốt, bạn cần thực hiện các bước bảo trì và bảo dưỡng định kỳ. Bạn có thể tự thực hiện hoặc thuê một đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Taxi Nội Bài là dịch vụ xe taxi đưa đón khách từ trung tâm thành phố Hà Nội đến Sân bay Nội Bài và ngược lại. Đây là dịch vụ rất tiện lợi cho những hành khách có nhu cầu di chuyển đến hoặc đi từ sân bay Nội Bài.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Để đảm bảo rằng bạn nhận được giá trị tốt nhất cho phế liệu của mình, bạn nên tìm hiểu thị trường và giá cả trước khi bán phế liệu. Bạn cũng nên kiểm tra xem công ty thu mua có đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và an toàn lao động hay không.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Sắt thép xây dựng là một loại vật liệu cần thiết trong quá trình xây dựng các công trình như nhà ở, cầu đường, tòa nhà, nhà máy, bể chứa nước, nhà ga, bến cảng, ... Sắt thép xây dựng được sản xuất từ các loại thép có độ bền cao, đặc biệt là thép cán nóng hoặc thép cán nguội, có khả năng chịu lực và đàn hồi tốt.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Trong ngành xây dựng hiện nay, vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến chính là đá xây dựng. Bảng báo giá đá xây dựng - đá 0x4, đá 4x6,.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Sản Xuất Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chất Lượng Với Thương Hiệu 10 Năm Trên Thị Trường. Giao hàng tận nơi. Uy Tín Chất Lượng. Xe Ba Bánh.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng chuyên thu mua phế liệu các loại giá cao tại tp hcm và các tỉnh lân cận. Nếu quý khách cần bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi.d
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt xay hữu cơ được xay từ thịt nạc vai, thịt mông và mỡ phần, đảm bảo độ nạc - mỡ đan xen rất tinh tế, vừa miệng, phù hợp chế biến thành nhiều món ăn.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Chuyên thu mua vải vụn, vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải rẻo, vải xéo … Từ các công ty xí nghiệp may mặc, nhà may, xưởng sản xuất về áo quần, cặp ...
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay gồm thép hộp đen và mạ kẽm của các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One ... tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Đội ngũ thợ sửa khóa tại nhà, lành nghề, chuyên nghiệp của sửa khóa với nhiều năm kinh nghiệm giúp khắc phục sự cố trong 15 phút.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Bốc xếp hàng hóa là quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng các phương tiện vận chuyển như tàu, xe tải, container, máy bay, và thực hiện việc đưa hàng hóa lên và xuống khỏi phương tiện đó. Bốc xếp hàng hóa là một công việc có tính chất vật lý cao và yêu cầu người làm phải có sức khỏe, sức bền và sự cẩn thận.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Đến với Năm Sao không chỉ có quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, giá tốt mà còn được phục vụ tận tâm 24/7.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

Tuy nhiên, để tạo ra một hồ cá koi đẹp và chức năng, bạn cần tìm hiểu thêm về các yếu tố khác như dinh dưỡng, chu kỳ nước, nhiệt độ và ánh sáng. Chúc bạn thành công trong việc thiết kế và xây dựng hồ cá koi của mình!
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Muốn mở két sắt điện tử chỉ có phần bấm phím số và cắm chìa khóa thì bạn chỉ cần ấn phím “*” tiếp theo nhập “mã số két sắt” kết thúc bằng phím “#“.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Hút bể phốt là quá trình loại bỏ chất thải bẩn đặc biệt từ bể phốt, giúp giữ cho bể phốt hoạt động hiệu quả và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh. Việc hút bể phốt định kỳ là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và hợp vệ sinh.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Một số giống chó như Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Phốc sóc… bạn có thể thực hiện các bài huấn luyện ngay tại nhà.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn di động có thiết kế dạng khung xương bằng kim loại kết hợp với ván gỗ công nghiệp MDF phủ melamine, veneer, laminate hoặc vải nỉ ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công Ty Seo Top Google Tổng Thể Uy Tín Chuyển Nghiệp, Cam Kết Thứ Hạng, Chuyển ĐổI. Phương Pháp Seo Riêng Biệt, Hơn 5 Năm Kinh Nghiệt Đốt Tác Vingroup...

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM & toàn quốc ⭐Mua tận nơi, ⭐Hoa hồng cao, ⭐Thanh toán nhanh. ☎️ Liên hệ ngay nhận báo giá cao nhất.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Nhận khoan cắt bê tông TPHCM, khoan rút lõi bê tông. Được thi công bởi đơn vị uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công ty Khoan Cắt Bê Tông, chuyên khoan cắt đục bê tông, tháo dỡ nhà cũ nhà xưởng, Cung cấp các dịch vụ toàn miền nam.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường bê tông tại Hà Nội, khoan cắt giá rẻ nhất, uy tín và chất lượng nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Thợ sửa khóa cửa tại nhà chuyên nghiệp giá rẻ Đến ngay và luôn trong 15 phút. Thợ được mở nhiều loại khóa khó an toàn không phải phá ổ khóa nhé.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cung cấp mái bạt xếp di động, thi công lắp đặt mái xếp bạt kéo trên toàn cả nước.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Ngoài ra, khi chuyển nhà, bạn cũng cần quan tâm đến việc cập nhật các thông tin quan trọng như địa chỉ mới, số điện thoại mới, địa chỉ email mới, các tài khoản ngân hàng, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đơn vị cơ quan, tổ chức, địa phương, quốc gia có liên quan khác. Việc cập nhật thông tin này giúp bạn tiếp nhận thông tin mới và đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Thép Trí Việt

Sắt thép là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng nhất được sử dụng trong ngành xây dựng. Nó được sử dụng để tạo ra các khung kết cấu, cột, dầm và các bộ phận khác của các công trình xây dựng, từ các tòa nhà cao tầng cho đến các cầu đường, nhà máy và các công trình công nghiệp khác.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như gạch, đá, kính, nhựa và kim loại. Mỗi loại vật liệu có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào sở thích cá nhân và kiểu dáng của phòng tắm. Ví dụ, vách ngăn vệ sinh làm bằng gạch hoặc đá có độ bền cao và có thể được thiết kế để trang trí cho phòng tắm, trong khi vách ngăn vệ sinh làm bằng kính có thể tạo ra cảm giác không gian rộng hơn và thẩm mỹ hơn.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO là viết tắt của "Search Engine Optimization", có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nó là một quá trình cải thiện độ tìm thấy và xếp hạng của trang web trên các trang kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo.

Công ty TNHH Seo Việt
Address: 270 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Tphcm, Vietnam
Phone: 0936 606 777
Hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2017-03-07
Chính sách bảo mật